Velkommen til Mjøsbåtarkivet

-et åpent arkiv for små trebåter på Mjøsa

Trebåt fra Mjøsa

Mjøsbåtarkivet er en liten frivillig forening med fokus på dokumentasjon og formidling av små trebåter på Mjøsa. Informasjonen vi samler inn om båter deler vi fortløpende under Mjøsbåter

Mjøsbåtarkivet dokumenterer og formidler trebåter bygget ved eller brukt på Mjøsa (mjøsbåter). Arkivet prioriterer kulturvern av små trebåter hovedsakelig brukt til fritid og fiske fra sent 1800-tallet til i dag. Det inkluderer alle typer robåter, motorbåter og seilbåter i tre, eid av enten private eller offentlige institusjoner. Fokus er på små trebåter fordi de ofte blir oversett i kulturvernsammenheng. Mjøsbåtarkivet henter informasjon fra særlig tre kilder: trebåter (materiell kulturarv), båtbyggere, og brukere og eiere av båter (immateriell kulturarv). I et større perspektiv ønsker Mjøsbåtarkivet å styrke bevisstheten om trebåtkulturen i tilknytning til Mjøsa og stimulere til mer bygging og bruk av trebåter.